logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Rajd „MiędzyZdroje”

XVIII Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM „MiędzyZdroje”.

W tym roku w jesiennej scenerii i nieco dalej od uzdrowiska. 39 uczestników rozpoczęło wędrówkę od zwiedzenia Skansenu Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Uczestnicy zapoznali się z historią wydobycia ropy naftowej, postacią Ignacego Łukasiewicza oraz jak wydobywa się obecnie ropę naftową i gaz ziemny a także jak przebiega destylacja ropy. Skansen leży na zboczu góry Grodzisko. Na szczycie wzniesienia są pozostałości grodu kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznego z X i XI w. Następnie młodzież przejechała autokarem do Odrzykonia gdzie zwiedziła Muzeum Zamkowe. Można było zapoznać się z historią Zamku Kamieniec oraz związkami tej budowli i jego właścicieli z hr. Aleksandrem Fredrą. Ciekawym elementem zwiedzania była interaktywna sala tortur. Od zamku przeszliśmy czarnym szlakiem najpierw przez potok Morcinek, a potem przez rezerwat skalny Prządki. Po usunięciu w ubiegłym roku części drzew skały Prządek prezentują się znacznie okazalej. Wędrówkę skończyliśmy przy kościele(dawnej cerkwi) w Czarnorzekach. Końcowym akcentem rajdu była wizyta w McDonaldzie.

Wyniki rajdowych konkursów

Konkurs ekologiczny:

1 miejsce ex aequo Paweł Jędrusik kl I i Małgorzata Penar kl III

3 miejsce ex aequo Alicja Kielar kl II i Wiktoria Kielar kl III

Konkurs krajoznawczy z elementami ochrony środowiska:

1 miejsce ex aequo Bartłomiej Kasperkowicz i Aleksander Wołczański obaj z kl I

3 miejsce Krzysztof Brzana kl III

Konkurs wiedzy krajoznawczej o zamku Kamieniec:

1 miejsce Robert Stańczak kl III

2 miejsce Hubert Stareńczak

3 miejsce ex aequo Oliwia Buczek i Julia Rajchel

 

Rajd zorganizowany został przez opiekunów Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Danutę i Krzysztofa Maciejewskich. Oprócz organizatorów opiekunami były Panie: Joanna Grysztar-Bajorek i Edyta Wilczyńska. Dziękujemy serdecznie Panu Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój za pomoc finansową.

Comments are closed.