logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

PODSUMOWANIE I SEMESTRU

3 lutego 2017 roku odbył się apel, podczas którego dyr. Mariusz Kopczyk podsumował  I semestr roku szkolnego 2016/17. Zapoznał zebranych z wynikami klasyfikacji śródrocznej, przedstawił średnie poszczególnych klas:

SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. I – 4,3
 2. IIa – 4,86
 3. IIb – 4,5
 4. III – 4,42
 5. IV – 4,26
 6. V – 4,38
 7. VI – 4,47

GIMNAZJUM

 1. I – 3,55
 2. II – 3,42
 3. III – 3,88

Pan dyrektor pogratulował również tym, którzy reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów i zawodów. Podziękował wszystkim za zaangażowanie w różnego rodzaju akcje charytatywne.

Podczas apelu zostały także wręczone stypendia przyznane uczniom, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, pracują na rzecz klasy, szkoły i środowiska, angażują się w akcje charytatywne, reprezentują szkołę podczas różnych konkursów i zawodów, wyróżniają się swoją postawą. Otrzymali je:

 • Roksana Krupa kl. IV
 • Karolina Wacławska kl. IV
 • Weronika Smerecka kl. IV
 • Szymon Wais kl. IV
 • Miriam Jastrzębski kl. IV
 • Julia Telesz kl.V
 • Magdalena Rogowska kl. V
 • Zuzanna Janiga kl. V
 • Emilia Wilusz kl. V
 • Jagoda Filipowicz kl. VI
 • Paulina Jamróg kl. VI
 • Tomasz Nycz kl. VI
 • Kacper Wais kl. VI
 • Paweł Jędrusik kl. I gimn.
 • Krzysztof Mezglewski kl. I gimn.
 • Aleksandra Kandefer kl. I gimn.
 • Kamil Fryc kl. I gimn.
 • Laura Bogacz kl. II gimn.
 • Hubert Stareńczak kl. II gimn.
 • Alicja Kielar kl. II gimn.
 • Kamil Zarzycki kl. II gimn.
 • Krzysztof Brzana kl. III gimn.
 • Oliwia Buczek kl. III gimn.
 • Robert Stańczak kl. III gimn.
Comments are closed.