logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

OCZAROWANI PRZYRODĄ

27 listopada 2017 r. w klasie II odbyło się spotkanie z panem Januszem Mendralą – pasjonatem ornitologii. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali ciekawostek dotyczących gatunków ptaków, jakie możemy spotkać w naszym otoczeniu. Dowiedzieli się co mieści się w plecaku obserwatora przyrody, rozpoznawali odgłosy ptaków. Ważne informacje dotyczące właściwego dokarmiania       i budowania prostych karmników ułatwią działania Ekodetektywów podczas nadchodzącej zimy.

Zdobytą wiedzę wykorzystali już podczas zajęć pozalekcyjnych, budując samodzielnie karmniki z plastikowych butelek.

Comments are closed.