logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

6 października 2021 r. w sali gimnastycznej odbyło się pasowanie dzieci z klasy pierwszej na uczniów naszej szkoły. Na początku przedstawiony został program artystyczny, w którym poprzez wiersze i piosenki uczniowie zaprezentowali nabyte w ciągu minionego miesiąca wiadomości i umiejętności, czym udowodnili, że są dobrze przygotowani do nauki w szkole. Później nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości, czyli pasowanie dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. dra Jana Rąba. Po pasowaniu dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły i obiecały być dobrymi Polakami oraz obowiązkowymi i wzorowymi uczniami. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni w poczet uczniów naszej szkoły. Na zakończenie tej ceremonialnej części dzieci otrzymały od dyrektora pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne.  Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia uczniowie wraz z rodzicami, wychowawczynią i panem dyrektorem udali się do szkolnej stołówki, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek oraz miłe prezenty przygotowane przez rodziców. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do celu oraz radości ze zdobytej wiedzy.

Comments are closed.