logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Rada rodziców

Rok szkolny 2022/2023

RADA RODZICÓW
p. Monika Krauz Przewodnicząca
p. Magdalena Czapor Zastępca
p. Patrycja Padło Skarbnik
p. Paulina Rygiel Sekretarz
p. Anna Akslar Komisja Rewizyjna
p. Agnieszka Winiarska-Mikosz Komisja Rewizyjna
p. Anna Zuzak Komisja Rewizyjna