logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO PEDAGOGICZNE
Dyrektor mgr Mariusz Kopczyk
mgr Roman Barud
mgr Marzena Barud
ks. mgr Paweł Chyliński
mgr Agnieszka Dziuba
mgr Joanna Grysztar-Bajorek
mgr Elżbieta Jasińska
mgr Urszula Jurczyk-Czekańska
mgr Magdalena Karaś
mgr Jarosław Kielar
mgr Anna Kornasiewicz
mgr Narcyza Kurek
mgr inż. Danuta Maciejewska
mgr inż. Krzysztof Maciejewski
mgr Pniak Bogumiła
mgr Edyta Przymusiak
mgr Lidia Rachwał
mgr Alicja Rygiel
mgr Iwona Rymarowicz
mgr Agnieszka Stanisz
mgr Bożena Szczepanik
mgr Joanna Szwast
mgr Barbara Ślączka
mgr Urszula Telesz
mgr Bożena Wajda
ks. mgr Karol Wandas
mgr Edyta Wilczyńska
mgr Mariusz Włodarczyk

LISTA WYCHOWAWCÓW KLAS

Klasa Wychowawca
Klasa I mgr Lidia Rachwał
Klasa II mgr Bożena Szczepanik
Klasa III mgr Urszula Telesz
Klasa IVa mgr Marzena Barud
Klasa IVb mgr Roman Barud
Klasa V mgr Alicja Rygiel
Klasa VI mgr Magdalena Karaś
Klasa VII mgr Elżbieta Jasińska
Klasa VIII mgr Narcyza Kurek
Gimnazjum Klasa III mgr inż. Krzysztof Maciejewski