logo

tel. (013) 435 08 20

spiwozdroj@poczta.onet.pl

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO PEDAGOGICZNE
Dyrektor mgr Mariusz Kopczyk
mgr Roman Barud
mgr Marzena Barud
ks. mgr Paweł Chyliński
mgr Agnieszka Dziuba
mgr Joanna Grysztar-Bajorek
mgr Elżbieta Jasińska
mgr Magdalena Karaś
mgr Anna Kornasiewicz
mgr Narcyza Kurek
mgr inż. Danuta Maciejewska
mgr Margareta Niepokóji
mgr Edyta Przymusiak
mgr Lidia Rachwał
mgr Alicja Rygiel
mgr Agnieszka Stanisz
mgr Bożena Szczepanik
mgr Joanna Szwast
mgr Barbara Ślączka
mgr Urszula Telesz
mgr Bożena Wajda
ks. mgr Karol Wandas
mgr Edyta Wilczyńska
mgr Mariusz Włodarczyk

LISTA WYCHOWAWCÓW KLAS

Klasa Wychowawca
Klasa I mgr Bożena Szczepanik
Klasa II mgr Urszula Telesz
Klasa III a mgr Lidia Rachwał
Klasa III b mgr Bożena Wajda
Klasa IV mgr Alicja Rygiel
Klasa V mgr Magdalena Karaś
Klasa VI mgr Elżbieta Jasińska
Klasa VII mgr Narcyza Kurek
Gimnazjum Klasa II mgr Edyta Wilczyńska
Gimnazjum Klasa III mgr Joanna Grysztar - Bajorek