logo

tel. (013) 435 08 20

spiwozdroj@poczta.onet.pl

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Stołówka

JADŁOSPIS

Poniedziałek 3.09 Wtorek 4.09 Środa 5.09 Czwartek 6.09 Piątek 7.09
------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
Poniedziałek 10.09 Wtorek 11.09 Środa 12.09 Czwartek 13.09 Piątek 14.09
------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------

Opłata za obiady w czerwcu

14 posiłków x 2,60zł – 36,40zł

Wykaz substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajduje się w stołówce szkolnej u pani szefowej kuchni. Prosimy o ewentualne zgłaszanie dzieci z wyszczególnieniem produktów powodujących alergie.

Opłaty za obiady pobiera p. Beata Huta na parterze przy wejściu do budynku szkoły podstawowej.

Odpłatność za posiłki zbierana jest do 15 dnia każdego miesiąca.

Cena obiadu jednodaniowego wynosi 2,60 zł. Odpisy za niewykorzystane posiłki realizowane są tylko po zgłoszeniu w świetlicy nieobecności ucznia na obiedzie w dniu poprzedzającym lub dniu bieżącym do godz. 9:00.

Istnieje również możliwość telefonicznego zgłoszenia nieobecności dziecka – 513 355 752  lub w razie konieczności  (13) 435 08 20.  

Uczniowie korzystający z posiłków opłaconych przez GOPS w Iwoniczu-Zdroju zobowiązani są do każdorazowego zgłoszenia nieobecności na obiedzie.

Uczniowie z klas I – III mają możliwość zakupu herbaty – cena 6zł za dwa miesiące.

Przerwa obiadowa

11:25 – 11:40 – klasy I-IV SP

12:25 – 12:40 – klasy V-VIII SP i III Gim.