logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Aktualne konkursy

REGULAMINY SZKOLNYCH KONKURSÓW LITERACKICH I PLASTYCZNYCH

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU "RECYKLINGOWA DEKORACJA"

Regulamin konkursu „Recyklingowa dekoracja”

I Cel konkursu

 1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy wobec środowiska naturalnego.
 2. Wdrażanie uczniów do odpowiedzialnego segregowania odpadów.
 3. Rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania.
 4. Propagowanie idei recyklingu.
 5. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i kreatywności w aspekcie recyklingu.
 6. Rozwijanie umiejętności manualnych.
 7. Wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

II Uczestnicy:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Rąba
  w Iwoniczu-Zdroju.

 

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

– uczniowie kl. I-IV,

– uczniowie kl. V-VIII.

 

 1. W każdej kategorii wiekowej wybrane zostaną i nagrodzone po trzy najlepsze prace.

 

III Forma prac i zakres tematyczny:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dekoracji przestrzennej, stojącej lub wiszącej dowolnej wielkości, stworzonej w 100 % z odpadów nadających się do recyklingu – plastiku, papieru, metalu.

Technika wykonania dowolna.

 

IV Warunki konkursu:

 1. Podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia indywidualnej, samodzielnej pracy. Praca musi być podpisana: imię i nazwisko autora oraz klasa, do której autor uczęszcza.
 2. Niedopuszczalne jest powielanie istniejących już ozdób związanych z tematem.
 3. Do oceny nie będą brane pod uwagę prace zbiorowe.
 4. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 5. Prace zostaną wystawione na terenie szkoły.
 6. Zgłoszone do konkursu prace konkursowe będą zwrócone autorom po zakończeniu wystawy.
 7. Prace muszą być dostarczone do szkoły najpóźniej do 25.04.2024r.
 8. Prace można składać do p. Joanny Grysztar-Bajorek lub w bibliotece szkolnej.

V Kryteria oceny prac:

 1. Zgodność z tematem.
 2. Estetyka wykonania.
 3. Pomysłowość.
 4. Samodzielność wykonania pracy.

VI Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w maju na apelu podsumowującym Dni Kultury Zdrowotnej i Ekologicznej.

 

Konkurs organizuje p. Joanna Grysztar-Bajorek w ramach Dni Kultury Zdrowotnej
i Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju.

 

Zachęcam wszystkich do czynnego udziału w konkursie.