logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Historia szkoły

Zanim drogi internauto poznasz historię naszej szkoły tj. Szkoły Podstawowej w Iwoniczu Zdroju, zapoznaj się z kalendarium dotyczącym historii szkolnictwa na ziemi iwonickiej. Początki tutejszej oświaty sięgają XVII wieku kiedy, to nauka odbywała się u księdza proboszcza lub na organistówce. Znaczące daty, które wpisane są w oświatę iwonicką, to:

1859 r. – początek działalności jednoklasowej szkoły ludowej w Iwoniczu
1876 r. – wybudowanie przez władze gminy nowego budynku na potrzeby szkoły
1883 r. – udostępnienie jednej sali w klasztorze sióstr felicjanek na potrzeby szkoły dla dziewcząt
1898 r. – rozpoczęcie budowy trzyklasowej szkoły dla chłopców
1909 r. – przekształcenie szkoły trzyletniej w czteroletnią
1926 r. – utworzenie sześcioklasowej szkoły koedukacyjnej

W okresie międzywojennym corocznie wzrastała ilość uczniów, którzy podejmowali naukę dlatego podjęto decyzję o budowie szkoły w Iwoniczu Zdroju. Początki Szkoły Podstawowej w Iwoniczu Zdroju sięgają lat trzydziestych XX wieku. Powołanie Komitetu Budowy Szkoły w Iwoniczu Zdroju, w roku 1936 miało kluczowe znaczenie dla zaistnienia nowej placówki oświatowej na ziemi iwonickiej. Na czele komitetu stanął hr Załuski ówczesny wójt gminy Iwonicz, skład uzupełniali Stanisław Nycz, Wojciech Jakubowicz, Antoni Rygiel, Jan Kinel. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 1937 roku, a w listopadzie budynek pokryto dachem. Wybuch II wojny światowej przerwał dalsza budowę. W okresie trwania działań wojennych na terenie Iwonicza Zdroju nauka dzieci z klas I-III odbywała się w budynkach prywatnych, natomiast klasy IV-VII uczyły się w szkole w Iwoniczu. Po zakończeniu działań wojennych kontynuowano rozbudowę i remont zniszczonego budynku szkolnego. Nauczyciel Jan Wilk zorganizował Komitet Rodzicielski, którego głównym zadaniem było poszukiwanie wsparcia finansowego dla szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Iwonicza nauka w szkole mogła rozpocząć się już w 1945 roku, a inauguracja nastąpiła w październiku tegoż roku. Rok później oddano do użytku pięć sal lekcyjnych.

W roku szkolnym 1948/49 szkoła wzbogaciła się o kolejne dwie sale, kuchnię, łazienkę i szatnie. Wzrastająca wraz z upływem lat ilość uczniów spowodowała konieczność dalszej rozbudowy budynku szkolnego. Powołano Komitet Rozbudowy Szkoły i w 1969 roku przystąpiono do prac budowlanych. W budowę byli zaangażowani rodzice uczniów, mieszkańcy Iwonicza Zdroju, a także Zakład Przeróbki Siarki z Tarnobrzega. Budowę ukończono w roku szkolnym 1973/74 oddając do użytku 16 sal lekcyjnych, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, 2 gabinety lekarskie i świetlicę.

W czerwcu 1973 roku szkoła przekształcona została w Zbiorczą Szkołę Gminną. Wraz ze zmianą zasad funkcjonowania szkoły postanowiono nadać imię tejże placówce. Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 8 maja 1975 roku. Od tej uroczystości szkoła przyjęła imię „XXX – lecia Zwycięstwa nad Faszyzmem”. W tym samym roku założona została Izba Pamięci, która do dnia dzisiejszego jest wzbogacana o kolejne eksponaty. Na terenie szkoły powstała także Komenda Hufca ZHP. Aktywna i wszechstronna działalność iwonickich harcerzy stała się powodem do nadania imienia „Partyzantów Rzeczypospolitej Iwonickiej”, Hufcowi Iwonicz. Uroczystości związane z nadaniem imienia miały miejsce 20.IV.1985 roku, a kulminacją ich było przekazanie ufundowanego Sztandaru Hufca.

Szkoła Podstawowa obchodziła uroczyście w roku 1995, 50 – lecie swojej działalności. Uroczystości te uświetnili swoją obecnością były kierownik szkoły p. Jan Wilk oraz absolwenci.

W roku 1999 reforma oświaty spowodowała przekształcenie ośmioletniej szkoły podstawowej w sześcioletnią oraz trzyletnie gimnazjum. Od roku szkolnego 1999/2000 w jednym budynku mieściły się dwie placówki oświatowe wspomniane wcześniej tj. szkoła podstawowa i gimnazjum.

W maju 2002 roku Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju na wniosek Rady Szkoły i całej społeczności szkolnej nadała Gimnazjum Publicznemu w Iwoniczu Zdroju imię Amelii i Karola Załuskich. W 60 rocznicę istnienia, w dniu 28 lutego 2005 roku, Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju nadała Szkole Podstawowej imię ks. dr. Jana Rąba. Dwie placówki oświatowe w jednym budynku funkcjonowały przez siedem lat. Od roku szkolnego 2005/2006 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne zostały połączone w jedną placówkę przyjmując nazwę Zespołu Szkół.

Po 18-stu latach od ostatniej reformy, kiedy to wprowadzono nowe placówki oświatowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło kolejny raz zreformować polskie szkolnictwo. Od roku szkolnego 2017/2018 nastąpił powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. W naszej szkole, która od jedenastu lat jest w zespole, przez kolejne dwa lata uczyć się będą jeszcze klasy gimnazjalne (funkcjonują do czasu wygaśnięcia gimnazjum). Rok szkolny 2018/2019 będzie ostatnim w historii „zdrojowego” gimnazjum. Mury naszej szkoły opuszczą dwa roczniki absolwentów, ostatni gimnazjum i po dziewiętnastu latach przerwy pierwszy rocznik ośmioletniej szkoły podstawowej.

Nad właściwym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej czuwali kierownicy i dyrektorzy. Stanowisko to piastowali do tej pory:

 1. Józefa Kościuczuk
 2. Stanisław Habrat
 3. Leon Witwicki
 4. Jan Wilk
 5. Stanisław Stanisz
 6. Antoni Pitrus
 7. Halina Baran
 8. Władysław Reczkowski
 9. Maria Telesz
 10. Henryk Boryczko
 11. Kazimierz Twaróg
 12. Krzysztof Maciejewski (Dyrektor Gimnazjum w latach 1999 – 2006)
 13. Mariusz Kopczyk