logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Zajęcia pozalekcyjne

Rodzaj zajęć Imię i nazwisko prowadzącego Klasa Termin i godziny zajęć
Kółko historyczne Edyta Wilczyńska
Kółko polonistyczne Edyta Wilczyńska
Zespół wyrównawczy Urszula Telesz
Gromada Zuchowa nr 15 „Jagodowe Bractwo” Lidia Rachwał
Koło Kreatywności "Pomysłowe Sówki" / Kółko ekologiczne „Ekodedektyw” Urszula Telesz
Kółko języka angielskiego Anna Kornasiewicz
Koło dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego Edyta Przymusiak
Kółko fizyko - chemiczne Danuta Maciejewska
Kółko matematyczne Elżbieta Jasińska
Zajęcia wyrównawcze z matematyki Marzena Barud
Kółko mitologiczne Magdalena Karaś
Kółko muzyczne Joanna Szwast
Kółko plastyczne Roman Barud
Kółko polonistyczne Edyta Wilczyńska
Zajęcia z matematyki Elżbieta Jasińska
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Agnieszka Dziuba
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego Magdalena Karaś
Zespół wyrównawczy Bożena Wajda
Kółko biologiczno - geograficzne Joanna Grysztar - Bajorek
UKS – Zespołowe Gry Sportowe Mariusz Włodarczyk