logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Stołówka

JADŁOSPIS

Drodzy rodzice – jadłospis jest tylko planem. Z przyczyn obiektywnych może ulec zmianie, w związku z tym prosimy o wyrozumiałość.

Poniedziałek 2.09. Wtorek 3.09. Środa 4.09. Czwartek 5.09. Piątek 6.09.
------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------
Poniedziałek 9.09. Wtorek 10.09. Środa 11.09. Czwartek 12.09. Piątek 13.09.
------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

Cena  jednego obiadu w roku szkolnym 2022/2023 – 5,00zł 

Wykaz substancji i produktów powodujących alergie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 1169/2011 z dn. 25.10.2011r.

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

Odpłatność za posiłki będzie przekazywana uczniom na początku każdego miesiąca. Kwotę za obiady należy wpłacić  do 15 dnia każdego miesiąca na podane konto.

Cena obiadu jednodaniowego od 1.01.2020r wynosi 3,00 zł.

Odpisy za niewykorzystane posiłki realizowane są tylko po zgłoszeniu w świetlicy nieobecności ucznia. Prosimy o zgłaszanie rezygnacji z obiadu niezwiązanej z nieobecnością ucznia w szkole dzień wcześniej. Prośba ta jest podyktowana tym, że od początku roku szkolnego obserwujemy wśród uczniów trend do rezygnacji z obiadu w dniu spożywania posiłku. Biorąc pod uwagę, że niektóre posiłki wymagają wcześniejszego przygotowania (rozmrożenia) produktów, powoduje to marnotrawienie jedzenia. Liczymy na zrozumienie i właściwe podejście do tematu.

Istnieje również możliwość telefonicznego zgłoszenia nieobecności dziecka – 785 026 107  lub w razie konieczności  13 435 08 20.  

Uczniowie korzystający z posiłków opłaconych przez GOPS w Iwoniczu-Zdroju zobowiązani są do każdorazowego zgłoszenia nieobecności na obiedzie.

Uczniowie z klas I – III mają możliwość zakupu herbaty – cena 6zł za dwa miesiące.

Przerwa obiadowa

11:25 – 11:40 – klasy I – V 

12:25 – 12:40 – klasy VI – VIII