logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/19. W tej uroczystości wzięli udział: burmistrz Witold Kocaj wraz z zastępcą Jackiem Ryglem, Katarzyna Rogowska i Katarzyna Mitas – przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektor Mariusz Kopczyk, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Po odśpiewaniu hymnu, uroczystym ślubowaniu absolwentów i przekazaniu sztandaru młodszym kolegom, wręczone zostały nagrody książkowe i stypendia najlepszym uczniom. Warto wspomnieć, że nagrody odebrali również prymusi: prymus gimnazjum Krzysztof Mezglewski i prymusi szkoły podstawowej Jagoda Filipowicz i Kacper Wais. Nie zabrakło również podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców. Ostatnią częścią spotkania było pożegnanie absolwentów. W tym roku wyjątkowo żegnaliśmy uczniów klasy III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej. Tradycyjnie już zatańczyli oni poloneza i w krótkim programie artystycznym powspominali czas spędzony w naszej szkole i podziękowali wszystkim za trud włożony w ich naukę i wychowanie. Życzymy im, by realizowali swoje plany i marzenia oraz odnosili sukcesy na dalszych etapach kształcenia.

Comments are closed.