logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

stypendium

3 lutego 2017 roku odbył się apel, podczas którego dyr. Mariusz Kopczyk podsumował  I semestr roku szkolnego 2016/17. Zapoznał zebranych z wynikami klasyfikacji śródrocznej, przedstawił średnie poszczególnych klas: SZKOŁA PODSTAWOWA I – 4,3 IIa – 4,86 IIb – 4,5 III – 4,42 IV – 4,26 V – 4,38 VI – 4,47 GIMNAZJUM I – 3,55 II – 3,42 III – […]
Czytaj dalej