logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

PAMIĘTAMY O BOHATERACH

13 września uczniowie klasy siódmej i ósmej wraz z wychowawcami p. E. Jasińską i p. M. Karaś uczestniczyli w odsłonięciu tablicy pamiątkowej kpt. Eugeniusza Werensa  ps. Pik. Uroczystość została poprzedzona  sympozjum w sali kina Wczasowicz poświęconej sylwetce bohatera. Kapitan Pik brał udział w kampanii wrześniowej.W lipcu 1944r. w ramach akcji ,, Burza” odbił ze swoim oddziałem Iwonicz – Zdrój z rąk Niemców i utworzył Rzeczypospolitą Iwonicką. Po wojnie podjął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Kiedy został zdekonspirowany, wyjechał do Wrocławia, gdzie działał w konspiracji. Za zbrojny udział w podziemiu niepodległościowym został aresztowany, był torturowany i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 16 kwietnia 1947 roku.

Tablicę pamiątkową odsłonił jej fundator, ostatni żyjący żołnierz oddziału kpt. Werensa, pan Ryszard Sługocki. Została umieszczona na sanatorium Sanato, gdzie podczas wojny mieścił się partyzancki szpital. W uroczystości brali udział córka kapitana pani Lucyna Wasylów i jego wnukowie.

Comments are closed.