logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Wiemy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego w naszej szkole prowadzimy różne działania profilaktyczne. 11 października klasy IV-VIII uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych:

  • Integracja- jak odbudować relacje z rówieśnikami w nowym roku szkolnym?
  • Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki.
  • Tolerancja- szanuję odmienność.

Przeprowadził je psycholog z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Tematyka zajęć w poszczególnych klasach była ustalana przez wychowawców i pedagogów. Warsztaty były prowadzone w formie aktywizującej. Dominowały gry, ćwiczenia grupowe, elementy dramy, burza mózgów, dyskusja. Dziękujemy burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój W. Kocajowi za sfinansowanie warsztatów.

Comments are closed.