logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Tradycyjnie przedstawiciele społeczności uczniowskiej naszej szkoły odwiedzili groby zmarłych nauczycieli uczących kiedyś w naszej szkole. Młodzież złożyła wiązanki i zapaliła znicze na cmentarzu w Iwoniczu na grobach ks. Jana Rąba – patrona szkoły, Antoniego Pitrusa- dyrektora, polonistki Józefy Wierzbiańskiej, rusycystki Antoniny Pabis, rusycystki i nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego Janiny Nycz. Na cmentarzu w Klimkówce odwiedzono grób fizyka Tadeusza Rajnika, z kolei w Targowiskach – Jana Wilka kierownika szkoły i  biologa oraz jego żony Marii Wilk nauczycielki historii. Nie zapomnieliśmy również o spoczywających w Krośnie  Łucji Turek nauczycielce nauczania wczesnoszkolnego, harcmistrzu i wuefiście Zbigniewie Luśni, Stefanii Czekaj nauczycielce geografii i  plastyki, muzyku Stanisławie Gromku, Barbarze Jakubowskiej polonistce, bibliotekarce i harcmistrzu, poloniście Januszu Matelowskim, Stanisławie Niezgodzie-Jędrusik nauczycielce matematyki i  fizyki.

Krzysztof Maciejewski

Comments are closed.