logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w naszej szkole zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów klas I – VIII. Przeprowadziła je specjalistka z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Podczas warsztatu ,,Przyjazna zabawa to dobra sprawa” młodsze dzieci miały okazję dowiedzieć się, czym są konflikty, co je wywołuje, a także jakie konsekwencje mogą z nich wynikać.  Nauczyły się też pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia, a także lepiej  nazywać i kontrolować swoje emocje. Klasy IV-VIII uczestniczyły w spotkaniach na temat współczesnych zagrożeń. Warsztaty miały na celu uświadomienie uczniom negatywnego wpływu na jakość życia młodych ludzi, ich relacje z rodziną i rówieśnikami nowych trendów np. nadmiernego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, fonoholizmu oraz uczulić na niebezpieczeństwa związane zarówno z anonimowością w sieci, jak i jej brakiem oraz nauczyć właściwego, rozsądnego korzystania ze środków masowego przekazu. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, za co serdecznie dziękujemy

Comments are closed.