logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Aktualne konkursy

"MOJE ZIMOWE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ" - konkurs dla uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju

Uwaga! Konkurs dla klas 1-3

Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju

przy współpracy z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

 I Ty możesz zostać Ekodetektywem!,

wykonując album „Moje zimowe spotkania z przyrodą”.

 

Cele konkursu:

 Promowanie aktywności w czasie nauczania zdalnego i ferii zimowych, skupianie uwagi wokół pozytywnych działań jako profilaktyka uzależnień.

  • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem.
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt oraz ich znaczenia w ekosystemie.
  • Zachęcenie do obserwacji przyrodniczych i ich dokumentowania.
  • Dzielenie się swoją wiedzą i zainteresowaniami z innymi.
  • Zachęcenie do twórczego i kreatywnego przedstawienia tematu.

Zasady konkursu i sposób prezentacji swoich spotkań z przyrodą:

 Staraj się codziennie spędzać trochę czasu na świeżym powietrzu! Wykorzystaj go do obserwacji otaczającej Cię przyrody.

 – Mogą to być ptaki w karmniku obok Twojego domu czy inne zwierzęta, ciekawe rośliny zimową porą, zjawiska przyrodnicze, które zwróciły Twoją uwagę.

– Własne obserwacje z tegorocznej zimy zaprezentuj w formie albumu min. 5 kartek.

– Możesz zrobić zdjęcie lub narysować to, co Cię zainteresowało. Najważniejsze, abyś rozpoznał nazwę tego gatunku czy zjawiska, poszukał krótkiej ciekawostki na ten temat i napisał własnoręcznie w formie krótkiej notatki.

-Wykorzystane do albumu zdjęcia mogą być tylko własnego autorstwa. Jeśli nie masz takich możliwości, to lepiej przedstaw swoje obserwacje w formie własnoręcznej ilustracji.

– Dorośli mogą być (a nawet powinni) przewodnikami dziecka, zachęcać, wspierać, kierować, podpowiadać, sprawować opiekę podczas obserwacji, ale nie wykonywać pracy za dziecko (podczas oceny będzie brana pod uwagę samodzielność wykonania).

Podpisane albumy składamy w sekretariacie szkoły lub u organizatora w sali 24 do końca lutego 2021 roku.

Podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród w marcu 2021 roku.

Życzę Wam radości z zimowych spotkań z przyrodą i wielu pomysłów na ciekawe przedstawienie swoich obserwacji.

 

Organizator: Urszula Telesz