logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

PODSUMOWANIE AKCJI „AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

Jak co roku uczniowie klasy I uczestniczyli w ogólnopolskim programie ,, Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to program edukacyjno – profilaktyczny, podczas którego dzieci nabywają umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach : na drodze, w szkole, w domu, w internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Pierwszoklasiści w trakcie roku szkolnego uczestniczyli w różnorodnych formach edukacyjnych  –   spotkaniu z policjantem, warsztatach profilaktycznych, zajęciach  z pedagogiem szkolnym, z nauczycielem informatyki, z wychowawcą, a także w praktycznych zajęciach w terenie. Rodzicom zostały udostępnione materiały służące do podejmowania  rozmów z dziećmi na temat ich bezpieczeństwa.  W maju uczniowie wzięli udział w teście sprawdzającym ich wiadomości z zakresu  znajomości zasad bezpiecznego zachowania się. Podsumowanie programu odbyło się na Pikniku Rodzinnym. Pan Dyrektor  Mariusz Kopczyk wspólnie z Panem Burmistrzem Grzegorzem Nieradką wręczyli dzieciom dyplomy oraz certyfikaty udziału w programie.

Comments are closed.